เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
photo เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
photo เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา กรมการจัดการงาน กระทรวงแรงงาน บริการออนไลน์ e-service poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
photo ประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำในการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
photo ประชาสัมพันธ์ การใช้ประโยช์จากส่วนเกินหรือสิ่งเหลือใช้จากผลิตผลทางการกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
photo ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file แผ่นพับการป้องกันโรคโควิด-19-สำหรับผู้ป่วยวัณโรค poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 92
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
photo ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
photo ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
photo ประกาศ เรื่อง การรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
photo ประกาศ เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 งวดที่ 17 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรียนผู้ประกอบการทุกท่าน...ร้านค้าของท่านติดตั้งป้ายเหล่านี้ ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
61 - 80 (ทั้งหมด 102 รายการ) 1 2 3 4 5 6