เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file แผนการดำเนินงานนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
photo ประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา " งาน korat job fair 2021 นัดพบแรงงานออนไลน์ online" poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
photo รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานปลูกป่า ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
photo ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file ประกาศ เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
photo ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
description แผ่นพับพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์ประกาศฯ เกี่ยวกับการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
photo เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
photo เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
21 - 40 (ทั้งหมด 78 รายการ) 1 2 3 4