เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ที่อยู่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30410 โทร 044-300738 / 044-300739


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 132
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
check_circle วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

check_circle ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป รอปรับปรุง
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

รอปรับปรุง
บุคลากรภายใน
check_circle ผู้บริหารองค์กร
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร