เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo ประชาสัมพันธ์ การรับคำขอช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (ผ่านออนไลน์) grade
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
photo ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
photo ประชาสัมพันธ์ เบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดฯ และหัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่มีความชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 116 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview394
insert_drive_file เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview421

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม