เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ที่อยู่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30410 โทร 044-300738 / 044-300739


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 119
account_box คณะผู้บริหาร
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
นายสุพี ผินนอก
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
นายสุพี ผินนอก
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
นายจรัส งดกระโทก
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
นายจรัส งดกระโทก
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
นายสถิตย์ ดึกกระโทก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสถิตย์ ดึกกระโทก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายเสน่ห์ กาศกระโทก
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายเสน่ห์ กาศกระโทก
เลขานุการนายกเทศมนตรี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร