เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ที่อยู่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30410 โทร 044-300738 / 044-300739


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 76
account_box กองช่าง
นายนัฐวุฒิ อุดรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
นายนัฐวุฒิ อุดรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
นายวรรณลภ บุญหลาย
หัวหน้าฝ่ายการโยธา นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
นายวรรณลภ บุญหลาย
หัวหน้าฝ่ายการโยธา นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
นายกิตติ พลแหลม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายกิตติ พลแหลม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นางสาวธันยนันท์ เงินประโคน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวธันยนันท์ เงินประโคน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางชลธิชา หาญชนะ
คนงาน
นางชลธิชา หาญชนะ
คนงาน
(ว่าง)
คนงาน
(ว่าง)
คนงาน
นายณัฐพงศ์ ศรีชุ่ม
คนงาน
นายณัฐพงศ์ ศรีชุ่ม
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร