messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
account_box กองช่าง
นายวชิระ ปราณีตพลกรัง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 095-6840146
นายวรรณลภ บุญหลาย
หัวหน้าฝ่ายการโยธา นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
นายกิตติ พลแหลม
วิศวกรโยธาชำนาญการ
จ่าเอกวิชัย จิตรคง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นางสาวธันยนันท์ เงินประโคน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางชลธิชา หาญชนะ
คนงาน
นายธงชัย ธิพิมาย
คนงาน
นายณัฐพงศ์ ศรีชุ่ม
คนงาน