เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสมพันธ์โครงการออกโฉนดเพื่อการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลให้เช่าในห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรตประกาศกำหนดระยะเวลสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2567 หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเวลาดำเนินการตามประราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
photo ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
photo ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง การประมูลให้เช่าห้องน้ำในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศคณะกกรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2566 - 2569 (เพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ 6 จากบริเวณทางหลวงหมายเลย 24 ถึงบริเวณบ้านนายอำนวย วงศ์พล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 20 (ทั้งหมด 152 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8