messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมูที่ 15 จากบริเวณตลาดใหม่สามัคคี ถึงบริเวณบ้านซับหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 จากสนามกีฬา ถึงศาลา SML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
ช่องทางการชำระภาษี ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 8 จากบริเวณบ้านนายหนูหริ่ง ถึงบริเวณเขตทางหลวงหัวแหลม-สระมะค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามััคคี หมู่ที่ 15 จากบริเวณไร่นายพร แจ้งบุญมาก ถึงบริเวณไร่นายประณีต ชาวป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 8 จากบริเวณบ้านนายหนูหริ่ง ถึงบริเวณเขตทางหลวงหัวแหลม-สระมะค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
ประชาสมพันธ์โครงการออกโฉนดเพื่อการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 70
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 201
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลให้เช่าในห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรตประกาศกำหนดระยะเวลสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2567 หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเวลาดำเนินการตามประราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
1 - 20 (ทั้งหมด 160 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8