messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 317
ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 294
ประกาศ เรื่องนโยบาย 5ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 329
ประกาศ เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 307
ประกาศ กำหนดปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 306
ประกาศ กำหนดปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 298
บันทึกแจ้งประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 315
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 305
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลหนองหัวแรต พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 292
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 141
แจ้งส่งสำเนาข้อบังคับเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลหนองหัวแรต พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 144
ประกาศ กำหนดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 305
ประกาศกำหนดปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 299
ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 327
ประกาศ ยกย่องชมเชยการทำงาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 325
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 254
ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 275
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 280
ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 303
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลหนองหัวแรต พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 284
21 - 40 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3