messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
กองการศึกษาโดยงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก สำหรับปีการศึกษา 2567
รายละเอียด : วันทึ่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 กองการศึกษาโดยงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก สำหรับปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ผู้โพส : admin