messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 29
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 84
รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดให้บริการสาธารณะเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 99
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของอปท.ปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 184
รายงานผลการแสดงความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ ณ จุดบริการ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 178
เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 258
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ จุดบริการ ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 218
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของอปท.ปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 294
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของอปท.ปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 302
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1