เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder การจัดการองค์ความรู้ (KM)
description เครื่องมือโปรแกรมช่วยคำนวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการประจำปี
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และแนวทางการจัดการความรู้ เทศบาลตำบลหนอหงัวแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง (Training Roadmap) ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และแนวทางการจัดการความรู้ เทศบาลตำบลหนอหงัวแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
photo แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง "แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ" พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศใช้แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง การปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file ขออนุมัติประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ (KM) เรื่อง นำสมรรถนะไปใช้ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ขออนุมัติประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file พจนานุกรมสมรรถนะหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file พจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file พจนานุกรมสมรรถนะผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3