ชื่อเรื่อง : คำสั่ง แก้ไขเปลี่ยนการแต่งตั้งนายทะเบียน เจ้าหน้าที่นายทะเบียน (การเงิน) และเจ้าหน้าที่นายทะเบียน (บุคลากร) ของระบบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : e2V38PzFri30151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้