ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง