ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ สำหรับพิธีสงฆ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒๘ กรกฏาคม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง