ชื่อเรื่อง : ซื้อเคมีดับเพลิงและน้ำยาดับเพลิง ฯ ตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง