ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ตัว เพื่อใช้ในเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง