ชื่อเรื่อง : ซื้อเสื้อกีฬา โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง