ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดและปรับเกลี่ยบ่อขยะ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง