ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางนุชพนง ทนอำมาตย์ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางจำลอง แซ่โค้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง