ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายไพรวัลย์ โพธิ์ และสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายวัชรินทร์ คมจักรกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง