ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสามแยกถนนคอนกรีตบ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่สนั่น ทิพย์นางรอง บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง