ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมูที่ 15 จากบริเวณตลาดใหม่สามัคคี ถึงบริเวณบ้านซับหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : Wj9d5GKFri41946.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้