ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 จากสนามกีฬา ถึงศาลา SML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : 4oUD4HbFri41827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้