ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติการของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ชื่อไฟล์ : 6LD9K0eMon102939.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้