ชื่อเรื่อง : แจ้งส่งสำเนาประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อไฟล์ : KOpa3zbTue40600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้