ชื่อเรื่อง : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ชื่อไฟล์ : JmRzoyyThu23251.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้