ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ชื่อไฟล์ : XLaVw7NTue22559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้