messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณศาล ถึงไร่นายอาน กับกระโทก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 153
rss_feed ถนนหินคลุก เลียบคลองสารเพชร จากบ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านมอสูงซับเจริญ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed จ้างเหมารถแบคโฮขุดและปรับเกลี่ยบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวาย สังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวแรต สังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณศาล ถึงไร่นายอาน กับกระโทก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 185
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหัวแรต กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้านผู้ใหญ่ศักดิ์ชาย แกะกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 162
rss_feed จ้างเหมาสำรวจพร้อมเดินสายสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 147
rss_feed ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง (ราคารวมติดตั้ง) จำนวน ๖ เครื่อง และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑ (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายโถ่ ข่ายกระโทก ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายยอด โอดจังหรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 160
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 151
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 153
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 14 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวาย สังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 160
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านมอสูงซับเจริญ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 162
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะทรงกระบอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 160
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้านผู้ใหญ่ศักดิ์ชาย แกะกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 209
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองหิน ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายสุเทพ เจนฤทัยธรรม โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดและปรับเกลี่ยบ่อขยะ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 192
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 157
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหัวแรต กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหัวแรต กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 183
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางวันนา บุญสิงห์ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางใหม่ ปะวันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 167
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางนุชพนง ทนอำมาตย์ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางจำลอง แซ่โค้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับกระจกโค้งจราจรแบบมีหมวกพร้อมขาติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 187
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหัวแรต กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายสุรัตน์ เขื่อนเพชร ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางอริสรา นารีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 157
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายสุรัตน์ เขื่อนเพชร ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางอริสรา นารีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 192
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหัวแรต กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณห้างหุ้นส่วนจำกัดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่มันสำปะหลังนายสนั่น กรวยสวัสดิ์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายณรงค์ สุกใส ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายเชิด ดังกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 193
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร่นายสุบรรณ ศรีกำพล ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายตี๋ หมอกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 190
rss_feed จ้างก่อสร้างหินคลุก บ้านมอสูงซับเจริญ หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณเขตทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๑๔๑ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณซอยข้างร้านพลวัฒน์เฟอร์นิเจอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องกองการศึกษา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 191
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายณรงค์ สุกใส ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายเชิด ดังกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 193
rss_feed จ้างก่อสร้างหินคลุก บ้านมอสูงซับเจริญ หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณเขตทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๑๔๑ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณซอยข้างร้านพลวัฒน์เฟอร์นิเจอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 223
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ซอยข้างปั๊ม ปตท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 194
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ซอยข้างปั๊ม ปตท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 214
451 - 500 (ทั้งหมด 728 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15