เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ที่อยู่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30410 โทร 044-300738 / 044-300739


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 87
โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลาย ปลอดภัยไข้เลือดออก (34 ภาพ)
รายละเอียด : เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ได้ดำเนินโครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลาย ปลอกภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตลอดจนลดอัตราการป่วยและสูญเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก โดยออกฉีดพ่นหมอกควันให้กับประชาชนในพื้นที่ 15 หมู่บ้าน โรงเรียน วัด ในเขตพื้นตำบลหนองหัวแรต
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร