messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
โครงการชุมชนสะอาด ปราศจากยุงลาย ปลอดภัยไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด : ในระหว่างวันที่ 13 - 17 พ.ค. 2567 งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ร่วมกับ อสม. ผุ้นำชุมชน จัดโครงการชุมชนสะอาด ปราศจากยุงลาย ปลอดภัยไข้เลือดออก ปีงบประมาณ2567 ได้ดำเนินกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยในชุมชน ทั้ง 15 หมู่บ้าน
ผู้โพส : admin