เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
โครงการคัดแยกขยะ (12 ภาพ)
รายละเอียด : เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ได้ดำเนินคัดแยกขยะ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการคัดแยกขยะจากต้นทางหรือครัวเรือน โดยการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในเขตพื้นตำบลหนองหัวแรต (มิถุนายน-กันยายน 2563)
ผู้โพส : admin