เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder กิจการสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยที่่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยที่่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ และสมัยแรก ประรจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาล ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file รายงานการประชุมสภฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยแรก ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
1 - 20 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3