เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder กิจการสภา
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยที่่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ และสมัยแรก ประรจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาล ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file รายงานการประชุมสภฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยแรก ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาฯ 16 กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประกาศสมัยประชุมสภา สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ประกาศสมัยประชุมสภา สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ครั้งแรก วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3