เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ที่อยู่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30410 โทร 044-300738 / 044-300739


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 77
folder คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลในตำแหน่ง เลขานุการ/กรรมการ กองทุนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file เรื่อง การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร