เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
insert_drive_file คำสั่ง มอบหมายบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คำสั่ง การแบ่งโครงสร้างการบริหารภายใน การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คำสั่ง กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คำสั่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบอำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file คำสั่ง การแบ่งโครงสร้างการบริหารภายใน การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file คำสั่ง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file คำสั่ง กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file คำสั่ง มอบอำนาจและมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file คำสั่ง ผอ.กองช่าง มอบอำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file คำสั่ง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file คำสั่ง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file คำสั่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมอบอำนาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file คำสั่ง แก้ไขเปลี่ยนการแต่งตั้งนายทะเบียน เจ้าหน้าที่นายทะเบียน (การเงิน) และเจ้าหน้าที่นายทะเบียน (บุคลากร) ของระบบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2